Gamblers dating

6854933580_2c8b688306_z

Växterna behöver hjälp av väder och vind och/eller andra organismer (till exempel bin) för att förena hanceller från en individ med honceller från en annan, så att frön för nya individer kan bildas. Hos dem är könen egenskaper hos myceltrådarna, hyferna.

Ett fåtal undantag finns, exempelvis hos rundmaskar Caenorhabditis elegans där de två könen är hannar respektive hermafroditer.Det finns ett flertal olika system för sexuell förökning.Sexuell förökning är en process som är exklusiv för eukaryoter, organismer vars celler innehåller cellkärnor och mitokondrier.Det händer att en individ utvecklas till ett mellanting mellan hona och hane, ett tillstånd kallat intersexualism.Ibland kallas intersexuella människor "hermafroditer". Till skillnad från biologiska hermafroditer är intersexuella individer ovanliga och är typiskt sett inte fertila både som honor och hannar.Hos tvåkönade arter förekommer ofta könsroller, det vill säga beteenden eller sociala roller som förknippas med det ena eller det andra könet.

You must have an account to comment. Please register or login here!