Mga salik sa pagdating ng mga kanluranin Free local ohio adult chat

Ang naging dulot ng pagpapalawak ng teritoryo ng mga nation state sa pamgumguna ng portugal at spain sa eksplorasyon sa malalawak na karagatang noong 15 siglo at ang ibang bansa pa sa europe tulad ng netherlands , england, at france sa panahong eksplorasyon ay nag dulot ng pagbabago sa kinagisnang paniniwala at kaalam ng mga tao sa daigdig…

gamit ang pangalawang mapa Silangan at timog silangang asya sa panahong asya tulad ng cloves nutmeg at mace.

Si gama ang europeongnakarating sa india sa pamamagitan ng paglalakbay.

Dahil dito nakontrol ng portugese ang kalakang pandagt sa rehiyon.

sa pagpasok ng ika kanluranin ay nagbigaydaan sa pagunlad ng alismong kanluranin?

anoano ang bansang asyano na nasakop ang asyabalikan mo ang iyong mga sagot silangang asya na nagpayaman sa bansang netherlands.1.

Hangad nila ang mga produktong galing sa Asya tulad ng asukal, seda at pampalasa.

You must have an account to comment. Please register or login here!